VIDEO CHỌN LỌC

Chuyện gì xảy ra nếu Trái Đất là một mặt phẳng?
Nhiều người tin rằng Trái Đất là mặt phẳng với Bắc Cực là trung tâm, bao quanh bởi các bức tường băng giá của Nam Cực. Nếu giả thuyết này là...