VIDEO CHỌN LỌC

Tấn công bầy mèo rừng còn non, rắn độc nhận kết cục bi thảm
Con rắn độc đã tấn công bầy mèo rừng con và ngỡ rằng đã vớ được miếng mồi ngon thì may thay bố mẹ chúng đã cứu nguy kịp thời.